(Rated 3 Stars)
31,593 Views

ร่วมแชร์สูตรอาหารไปยัง Social Network ของคุณ
สาคูไส้หมู


อาหารว่าง คือ อาหารระหว่างมื้อเป็นอาหารรับประทานเล่น ที่มีปริมาณอาหารน้อยกว่าอาหารประจำมื้อ อาจเป็นอาหารน้ำหรืออาหารแห้งมีทั้งคาวและหวาน มีชิ้นเล็กขนาดพอคำ หรือจัดใส่กระทงสวยงาม หยิบรับประทานง่าย สะดวกในการจัด อาหารว่างใช้รับประทานควบคู่กับเครื่องดื่มร้อนหรือน้ำผลไม้อย่างใดอย่างหนึ่ง อาหารว่างไทยทั้งคาว-หวาน ของคนไทยมีมากมายหลายชนิด ทั้งอาหารแห้งและน้ำ การกำหนดรายการ อาหาร ว่าง เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ที่ผู้ประกอบอาหาร หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องอาหารต้องมีความรู้ทาง โภชนาการและการปฏิบัติการ รวมทั้งมโนภาพที่จะทำให้อาหารน่ารับประทาน ไมใช่มีความชำนาญในด้านการประกอบอาหารเพียงอย่างเดียว จำเป็นต้องมีทั้งศาสตร์และศิลปในการจัดอาหารให้ดึงดูดสายตาด้วย

สาคูไส้หมู