(Rated 4 Stars)
26,753 Views

ร่วมแชร์สูตรอาหารไปยัง Social Network ของคุณ
ข้าวเกรียบปากหม้อ


อาหารว่าง คือ อาหารระหว่างมื้อเป็นอาหารรับประทานเล่น ที่มีปริมาณอาหารน้อยกว่าอาหารประจำมื้อ อาจเป็นอาหารน้ำหรืออาหารแห้งมีทั้งคาวและหวาน มีชิ้นเล็กขนาดพอคำ หรือจัดใส่กระทงสวยงาม หยิบรับประทานง่าย สะดวกในการจัด อาหารว่างใช้รับประทานควบคู่กับเครื่องดื่มร้อนหรือน้ำผลไม้อย่างใดอย่างหนึ่ง อาหารว่างไทยทั้งคาว-หวาน ของคนไทยมีมากมายหลายชนิด ทั้งอาหารแห้งและน้ำ การกำหนดรายการ อาหาร ว่าง เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ที่ผู้ประกอบอาหาร หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องอาหารต้องมีความรู้ทาง โภชนาการและการปฏิบัติการ รวมทั้งมโนภาพที่จะทำให้อาหารน่ารับประทาน ไมใช่มีความชำนาญในด้านการประกอบอาหารเพียงอย่างเดียว จำเป็นต้องมีทั้งศาสตร์และศิลปในการจัดอาหารให้ดึงดูดสายตาด้วย

ข้าวเกรียบปากหม้อ อาหารประเภทหนึ่งที่มักจะวางคู่กับสาคูไส้หมู คือ ข้าวเกรียบปากหม้อ ข้าวเกรียบปากหม้อมีรสชาติหวานๆ เค็มๆ กินกับผัดชี ผักสลัด และพริกขี้หนูแก้เลี่ยน นอกจากจะมีไส้หวานแล้ว ในปัจจุบันข้าวเกรียบปากหม้อยังมีไส้แบบขนมกุยช่าย อาหารประเภทนี้กินง่าย ขายง่าย คนซื้อไม่ต้องตัดสินใจนาน เพราะราคาไม่แพง วิธีการทำข้าวเกรียบปากหม้อก็ไม่ถึงกับยาก แต่ต้องใช้เวลาและความชำนาญ