โรงเรียนอาหาร-ขนมทิพย์

เลขที่ 807 หมู่บ้านแกรนด์วิลเลจ
ซอยลาดพร้าว 80/3 แยก 10
ถนนลาดพร้าว วังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310

โรงเรียนอาหารขนม-ทิพย์
สนใจเรียนหลักสูตรใด แจ้งความประสงค์
สำรองที่นั่ง มาที่ อ. ทิพาวรรณ์ เฟื่องเรือง
โทร. 08-1824-8773
เพื่อขอทราบรายละเอียด และวิธีการสมัครเรียน