วิธีการชำระเงิน
ค่าสมัครเรียนข้อมูลการโอนเงินค่าเรียน
ชื่อบัญชี นางทิพาวรรณ์ เฟื่องเรือง
ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนมหาไชย

เลขที่บัญชี 037-2-30335-2เมื่อโอนเงินแล้วโปรดเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้ เพื่อยืนยันกับทางโรงเรียนอีกครั้ง