ขนมปังไส้ไก่ ขนมปังฝรั่งเศส ขนมปังขาไก่ หมูหวาน ผัดเผ็ดหมูป่าเทียม

3,554 Views

ร่วมแชร์บอกข่าเล่าเรื่องนี้ไปยัง Social Network ของคุณ
Share
กลเม็ดเคล็ดลับ-ความมุ่งหมายของการทำอาหาร

ความมุ่งหมายของการทำอาหาร

ความมุ่งหมายของการทำอาหาร

    การทำอาหารและขนม    ผู้ประกอบอาหารจะทำให้ได้ผลดีต้องขึ้นอยู่ที่การฝึกฝนและรู้วิธีการทำอาหาร
รู้จักดัดแปลงตกแต่งอาหารชนิดต่าง ๆ ให้สะดุดตาสะดุดใจต่อผู้ได้พบเห็นทำให้เกิดความอยากรับประทานอาหาร
เมื่อรับประทานแล้วจะต้องติดใจในรสชาติ และกลิ่นของอาหาร  การทำอาหาร ผู้ทำจึงควรหมั่นฝึกฝนจนเกิดความ
ชำนาญ เพื่อให้มีประสบการณ์ต่ออาหารชนิดนั้นๆ และเพื่อเป็นการปูพื้นฐานความรู้เรื่องอาหาร

                           ความมุ่งหมายของการทำอาหาร

                1. เพื่อให้อาหารสุก สะอาด ปราศจากเชื้อโรค ถูกสุขลักษณะ
                2. เพื่อให้อาหารย่อยง่ายขึ้นโดยการทำอาหารให้นุ่ม
                3. เพื่อให้มีคุณค่าทางโภชนาการดีขึ้น โดยการประกอบอาหารให้ถูกหลัก
                4. เพื่อให้อาหารน่ารับประทานมากขึ้น โดยการจัดให้มีสีสันสวยงาม
                5. เพื่อประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ เช่น การถนอมอาหาร

 


                เมื่อรู้ความมุ่งหมายแล้วผู้ประกอบอาหารควรมีความรู้เรื่องอาหารหลัก 5 หมู่ เพื่อนำมาเป็นประโยชน์ใน
การประกอบอาหาร เพราะความต้องการของมนุษย์   ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ต้องอาศัยปัจจัยสี่     ได้แก่    อาหาร
เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค ซึ่งความต้องการต่าง ๆ สามารถกำหนดให้มีขนาดและคุณภาพแตกต่างกัน
ได้ แต่เมื่อพิจารณาในเรื่องอาหารนับเป็นเรื่องใหญ่ของมนุษย์เราตั้งแต่เกิดจนตายจากไป   ถ้าเรารู้จักแต่เพียงรับประ
ทานอาหารเป็นเพียงอย่างเดียว         โดยที่ไม่รู้จักคุณค่าของอาหาร ประโยชน์ที่เราจะสรรหาอาหารมารับประทาน
ก็คงไม่มีความมุ่งหมายของการทำอาหาร
รวมสาระความรู้ทั้งหมด


เรื่องเล่าสุดฮอต