ขนมปังไส้ไก่ ขนมปังฝรั่งเศส ขนมปังขาไก่ หมูหวาน ผัดเผ็ดหมูป่าเทียม

6,525 Views

ร่วมแชร์บอกข่าเล่าเรื่องนี้ไปยัง Social Network ของคุณ
Share
ความรู้ทั่วไป-การเลือกซื้ออาหาร

การเลือกซื้ออาหาร

การเลือกซื้ออาหาร

                อาหารเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งในการดำรงชีวิต ใ นวันหนึ่ง ๆ   คนเราต้องกินอาหารถึง 3 มื้อ    การเลือกซื้อ
อาหารจึงมีความจำเป็นที่ผู้ซื้อจะต้องมีหลักในการซื้อ    เพื่อช่วยในการตัดสินใจ จ ะทำให้ได้อาหารที่มีคุณภาพดี  มี
ประโยชน์ต่อร่างกาย การเลือกซื้ออาหารประเภทต่าง ๆ ควรมีหลักดังนี้

 การเลือกซื้ออาหารประเภทเนื้อสัตว์
 
               1. เนื้อหมู เลือกที่มีสีชมพูอ่อน มันสีขาว เนื้อแน่นเวลากดเนื้อจะไม่บุ๋ม
               2. เนื้อวัว เลือกที่มีสีแดงสด มันสีเหลือง เนื้อสันในจะเป็นเนื้อที่เปื่อยที่สุด ถ้าเนื้อไม่สดจะมีสีเขียวดำๆ
               3. เนื้อควาย มีลักษณะเหนียว เส้นหยาบ สีคล้ำกว่าเนื้อวัว มีมันสีขาว
               4. ไก่ ต้องมีหนังบาง สีไม่ซีด ไม่มีกลิ่นเหม็น
               5. ปลา ควรเลือกปลาสด ผิวเป็นมัน มีเมือกใสๆ บางๆ  หุ้มทั่วตัว เกล็ดแนบกับหนัง ไส้ไม่ทะลักออกมาตา
                   สดใสฝังในเบ้า เหงือกสีแดง ไม่มีกลิ่น เนื้อแน่น
               6. กุ้ง ควรเลือกกุ้งสด หัวติดแน่น ตาใส ตัวมีสีเขียวปนน้ำเงินใส เนื้อแข็ง เปลือกสดใส ตัวโต
               7. หอย ควรเลือกปากหุบแน่น เมื่อวางทิ้งไว้ปากจะอ้าออก และหุบไว้แน่นสนิท  ก็แสดงว่ายังมีชีวิตอยู่ ถ้า
                    เป็นหอยที่แกะเอาเปลือกออกแล้วต้องมีสีสดใส
               8. ปู ถ้าเลือกซื้อปูทะเลจะมีสีเขียวเข้ม หนัก ตาใส กลางหน้าอกแข็งกดไม่ลง  ไม่ยุบง่าย    ถ้าต้องการปูไข่
                    เลือกตัวเมีย   ถ้าต้องการปูเนื้อเลือกตัวผู้   ปูตัวเมียฝาปิดหน้าอกจะใหญ่   ปูตัวผู้ฝาปิดหน้าอกเรียวเล็ก
               9. ไข่    การใช้ไข่ประกอบอาหารและขนม    มีทั้งไข่เป็ดและไข่ไก่    ควรเลือกไข่สดถ้าไข่สดผิวนอกของ
                    เปลือกไข่จะมีลักษณะเป็นสีนวล เมื่อต่อยออกใส่ภาชนะจะเห็นไข่แดงนูนตรงกลาง

 
 การเลือกซื้อผัก
                 ผักที่ใช้เป็นอาหาร ได้มาจากส่วนต่างๆ ของพืช ได้แก่ ใบผัก ราก ผล เมล็ด ดอก ควรเลือกผักดังนี้  
 
               1. เลือกซื้อตามฤดูกาล จะได้ผักที่มีคุณภาพดี ราคาถูก
               2. เลือกซื้อจากสี ขนาด รูปร่าง ความอ่อนแก่ สด ไม่ช้ำ
               3. เลือกซื้อตามชนิดของผัก เช่น

 
 

  • ผักที่เป็นหัว   ควรเลือกซื้อที่มีน้ำหนัก เนื้อแน่น ไม่มีตำหนิ
  • ผักที่เป็นฝัก    ควรเลือกฝักอ่อนๆ เช่น ถั่วฝักยาว ต้องสีเขียว แน่น ไม่พอง อ้วน
  • ผักที่เป็นใบ    ควรเลือกสีเขียวสด ไม่เหี่ยว ไม่มีรอยช้ำ ไม่มีหนอน ต้นใหญ่ อวบ ใบแน่นติดกับโคน
  • ผักที่เป็นผล    ควรเลือกสีเขียวสด ไม่เหี่ยว ไม่เสีย
 
 การเลือกซื้อผลไม้
 
               1. ต้องดูผิวสดใหม่
               2. ขั้วหรือก้านยังเขียวและแข็ง
               3. เปลือกไม่ช้ำ ดำ
               4. ขนาดของผลสม่ำเสมอ

 
 การเลือกซื้ออาหารกระป๋อง
 
               1. ซื้อจากแหล่งผลิตที่ไว้ใจได้ว่าผลิตอาหารได้มาตรฐาน มีคุณภาพ
               2. ดูลักษณะกระป๋องควรใหม่ ไม่บุบ บวม รั่ว มีสนิม ชำรุด
               3. อ่านฉลากดูส่วนประกอบ ปริมาณน้ำหนัก ราคา เวลาที่ผลิต ชื่อผู้ผลิต


 
 การเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูป
 
               1. ไม่ควรมีการปลอม ปน สารที่เป็นพิษต่อร่างกาย หรือเน่าเสีย ที่ไม่เหมาะสมต่อการรับประทาน
               2. เลือกซื้อจากผู้ที่ไว้ใจได้ว่าอาหารนั้นสะอาดปลอดภัย
               3. เลือกอาหารที่บรรจุในภาชนะที่ห่อเรียบร้อยสะดวกในการขนส่ง     นำติดตัวและง่ายในการรับ
                   ประทาน
               4. เมื่อเปิดกระป๋องแล้วอาหารนั้นมีกลิ่นรสไม่ผิดจากที่ควรจะเป็น ไม่เป็นฟอง เน่าเสีย หรือเกิดการ
                   เปลี่ยนแปลงที่อันตรายต่อการบริโภค


 
 การเลือกซื้ออาหารแช่แข็ง
 
               1. อาหารที่นำมาแช่แข็ง ควรเป็นของที่มีคุณภาพดี ไม่เน่า อยู่ในสภาพที่เหมาะสมและสะอาด
               2. ห่อต้องอยู่ในสภาพดี ป้ายไม่ขาด ไม่มีรอยเปื้อนและด่างดำ
               3. ควรบอกวิธีใช้อาหารนั้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้บริโภค
               4. ไม่ควรนำอาหารมาตั้งทิ้งให้ละลาย      แล้วนำกลับเข้าแช่แข็งอีก เพราะจะทำให้อาหารนั้นเสีย
                   ลักษณะที่ดี    สูญเสียคุณค่าทางอาหารไปกับน้ำที่ละลายออกมา ถ้าจะใช้ควรแบ่งจากส่วนใหญ่
                   ตามจำนวนที่ต้องการ
 
     การเลือกซื้ออาหาร
รวมสาระความรู้ทั้งหมด


เรื่องเล่าสุดฮอต