ขนมปังไส้ไก่ ขนมปังฝรั่งเศส ขนมปังขาไก่ หมูหวาน ผัดเผ็ดหมูป่าเทียม

2,800 Views

ร่วมแชร์บอกข่าเล่าเรื่องนี้ไปยัง Social Network ของคุณ
Share
ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาหาร-สิ่งจำเป็นในการประกอบอาหาร

สิ่งจำเป็นในการประกอบอาหาร

สิ่งจำเป็นในการประกอบอาหาร

                              การประกอบอาหาร-ขนม   ถ้าผู้เริ่มฝึกหัดทำรู้จักตระเตรียมงาน  วางแผนงานแล้ว   สิ่งที่จำเป็น
                สำหรับผู้ประกอบอาหารควรศึกษา ได้แก่

                1. ศึกษาจากตำรับอาหารที่ถูกต้องว่าอาหารชนิดต่าง ๆ ต้องเตรียมอะไรก่อน เตรียมอะไรทีหลัง
                2. ศึกษาวิธีชั่ง ตวงให้ถูกต้อง   ควรรู้จักถ้วยตวง ช้อนตวงมาตรฐานที่จะนำมาตวงอาหาร เครื่องชั่งที่ใช้
                ในการชั่งน้ำหนักอาหารต้องเที่ยงตรง
                3. ศึกษาส่วนผสมให้ถูกต้อง เช่น แกงคั่ว , แกงเผ็ด , แกงป่า จะมีส่วนผสมของเครื่องแกงต่างกัน
                4. ศึกษาวิธีการปฏิบัติอาหารชนิดนั้น ๆ ให้ถูกต้อง
                5. ศึกษาการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ให้ถูกต้อง

                            เมื่อได้ศึกษาถึงวิธีการต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว ผู้ประกอบอาหารและขนมจะได้ประโยชน์ต่อการ
                ทำอาหารเป็นอย่างยิ่งเพราะการทำอาหารเองมีผลดี คือ

                1. ได้รสดีกว่าซื้อ และได้คุณค่าอาหารตามต้องการ
                2. สะอาดปราศจากเชื้อโรค เพราะเครื่องมือเครื่องใช้ ภาชนะ และเครื่องปรุงสะอาด
                3. เป็นการประหยัด คือได้ของดีแต่เสียเงินน้อยไม่เหมือนผู้ทำขาย ต้องคิดกำไร
                4. การทำเองเมื่อทำบ่อยๆ เข้า จะทำให้ได้ผลดีเท่า หรือดีกว่าของที่เขาทำขาย
                5. เมื่อทำได้เองย่อมเกิดความภูมิใจ เกิดความสนใจอยากหัดอยากลองทำให้ดีขึ้น
                6. การทำเองเป็นการทำเพื่อรับประทานจำนวนน้อยย่อมอร่อยและสะอาดกว่าอาหารที่เขาทำขาย ซึ่งต้อง
                ทำจำนวนมากๆ

 สิ่งจำเป็นในการประกอบอาหาร
รวมสาระความรู้ทั้งหมด


เรื่องเล่าสุดฮอต