น้ำด่างหาซื้อได้ที่ไหน มีลักษณะอย่างไร

ตอบ : น้ำด่างมีลักษณะเป็นน้ำใส ๆ หาซื้อได้จากร้านแถวตลาดเก่า ร้านขายเครื่องทำขนม เช่น ขจรศักดิ์ ตั้งจิบเส็ง ทวีผล ถ้าสมมุติว่าหาซื้อไม่ได้ ให้ทำขึ้นใช้เอง โดยใช้โซเดียมคาร์บอเนต 1.5 - 2 % ของน้ำหนักแป้งแทนได้

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
3,124 views


ร่วมแชร์คำถามไปยัง Social Network ของคุณ