อยากทราบวิธีการใช้เตาอบแก๊ส ตั้งแต่การเริ่มเปิดแก๊ส จุดแก๊ส ปิดแก๊ส และการระมัดระวังความปลอดภัยต้องทำอย่างไรบ้าง

ตอบ : วิธีการใช้เตาอบชนิดแก๊ส
    1. ตรวจดูวาล์วปิดแก๊สของทุกท่อว่าอยู่ในตำแหน่งที่ปิดอยู่ก่อนใช้ทุกครั้ง
    2. เปิดวาล์วที่ถังแก๊สรวมทั้งวาล์เปิด-ปิดแก๊สของวาล์วแม่ หมายถึงตัวถังแก๊ส
    3. จุดไฟด้วยไม้ขีดหรือไฟแช็กจ่อที่ปลายของที่ล่อ หรือ Pilot พร้อมทั้งเปิดวาล์วเปิดปิด แก๊สของท่อนำไฟ ไฟจะติด เราสามารถปรับเปลวไฟให้อ่อนหรือแรงได้ตามต้องการ โดยการเปิดหรี่ที่วาล์วเปิดปิดแก๊สของท่อนำไฟ
    4. จ่อท่อนำไฟไปที่รูอากาศล่าง ของรางแก๊สแต่ละตัว แล้วจึงเปิดวาล์วเปิดปิดหัวเตาของรางแก๊สแต่ละตัว ตามแต่ว่าเราจะต้องการจุดไฟที่รางใด
    5. หากเปลวไฟติดไม่ทั่วทั้งรางหรือเปลวไฟเป็นสีแดงส้ม (ซึ่งจะทำให้มีเขม่าดำเกิดขึ้นและเปลวไฟนั้นมีความร้อนไม่เพียงพอ) ให้หมุนปรับที่เหรียญแบ่งอากาศของท่อแก๊สแต่ละตัว จนกว่าจะได้เปลวไฟสีฟ้า
    6. จุดไฟทุกรางแก๊สและเร่งไฟให้แรง เมื่อถึงอุณหภูมิที่ต้องการจึงปิดไฟรางแก๊สที่ไม่ต้องการ ใช้และรางแก๊สที่ต้องการใช้ก็ทำการหรี่ไฟที่วาล์วเปิดปิดหัวเตาของรางแก๊สนั้น
    7. ในกรณีที่ไม่ต้องการเร่งความร้อนก็จุดไฟเฉพาะรางแก๊สที่ต้องการและหรี่ไฟให้อ่อนลง
    8. รางแก๊สที่อยู่ทางด้านข้างของเตาอบจะใช้เป็นไฟบนในการอบขนม โดยทุกครั้งที่มีการจุดไฟจะต้องปิดหน้าต่างเตาที่อยู่ด้านข้างทุกครั้ง (ถ้ามีบานเลื่อนปิดเปิดได้)
    9. รางแก๊สที่อยู่ด้านล่างของเตาอบ จะใช้เป็นไฟล่างในการอบขนม
    10. ไฟที่ใช้ในการอบขนม ควรจะหรี่ให้ไฟคงที่ ไฟค่อนข้างอ่อน เพื่อให้ความร้อนกระจายได้ทั่วถึง และมีอุณหภูมิคงที่
    
     ข้อควรระวังในการใช้เตาอบชนิดแก๊ส
    1. ก่อนใช้และเมื่อเลิกใช้เตา ต้องปิดวาล์วทุกตัว และปิดวาล์วที่ถังแก๊สเสมอ
    2. อย่าตั้งเตาในที่ทึบ โดยไม่มีอากาศถ่ายเท
    3. อย่าวางถังแก๊สตามแนวนอน เพราะจะทำให้แก๊สไหลผ่านหัวปรับสายยางอาจแตกได้
    4. อย่าจุดไฟ เมื่อมีกลิ่นแก๊สผิดสังเกต
    5. อย่าเคลื่อนย้ายเตาถ้าไม่จำเป็น เพราะจะทำให้เกิดเป็นรอยต่าง ๆ เกิดการชำรุดหรือรั่วได้

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
4,398 views


ร่วมแชร์คำถามไปยัง Social Network ของคุณ