ของแห้ง 3/4 กับ 2/3 ถ้วย ไม่ทราบว่าใช้ถ้วยอะไรตวง

ตอบ : ถ้าเป็น 3/4 ถ้วย ให้ตวงโดยใช้ถ้วยขนาด 1/4 ถ้วย ตวงส่วนผสม 3 ครั้งรวมกัน จะได้ส่วนผสม 3/4 ถ้วยตามต้องการ (หรืออาจตวงโดยใช้ 1/2 ถ้วย กับ 1/4 ถ้วยรวมกันก็ได้) สำหรับ 2/3 ถ้วย ให้ใช้ถ้วยตวง 1/3 ถ้วย ตวง 2 ครั้งรวมกัน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
2,678 views


ร่วมแชร์คำถามไปยัง Social Network ของคุณ