•      
   
            ย้อนหลังจากวันนี้ไปประมาณ 60 ปี ธุรกิจขนมอบไม่ได้เป็นที่รู้จักแพร่หลายเหมือนในปัจจุบัน จนไม่อาจเรียกว่าเป็นธุรกิจไดƒ้ ขนมปัง ขนมเค็ก คุกกี้ ก็ไม่ได้เป็นที่คุ้นเคยของคนทั่วไป จะมีก็เพียงคนกลุ่มหนึ่งซึ่งได้รับอารยธรรมตะวันตกมาก่อน และผู้ที่มีความใกล้ƒชิดกับชาวต่างประเทศที่เข้ามาทำธุรกิจในเมืองไทย ที่รู้จักขนมอบ และมีร้านขนมอบเพียงไม่กี่ร้าน เช่น รƒ้านมอนโลเฮียงเบเกอรี่ ย่านถนนเจริญกรุงเท่านั้น เพราะธุรกิจขนมอบในสมัยนั้นแคบมาก ไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ต่อมาคนไทยโดยเฉพาะคนกรุงเทพฯ เริ่มรู้จักขนมอบมากขึ้นเมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
            เมื่อสงครามโลกสิ้นสุดลงประเทศไทยเริ่มเป็นที่รู้จักของประเทศต่าง ๆ มีการติดต่อค้าขายทำธุรกิจกับต่างประเทศมากขึ้น มีชาวต่างประเทศเข้ามาเมืองไทย ทั้งนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวทำให้ธุรกิจการโรงแรมของประเทศไทยขยายตัว จึงต้องผลิตอาหารประเภทขนมอบชนิดต่างๆ ขึ้น เช่นขนมปัง เค็ก เพสตรี้ เพื่อบริการลูกค้าชาวต่างประเทศที่ไม่คุ้นเคยอาหารไทย และนอกจากจะผลิตหเพื่อบริการลูกค้าแล้ว โรงแรมยังมีบริการรับจัดเลี้ยง ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งของรัฐและเอกชน โดยมีการจัดประชุมสัมมนา งานพิธีมงคลสมรส งานวันเกิด และการจัดเลี้ยงสังสรรค์
            ด้วยเหตุนี้ผลิตภัณฑ์ขนมอบจึงเป็นที่รู้จักและแพร่หลายมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็มีรƒานเบเกอรี่ที่ผลิตขนมปัง ขนมเเค็ก ขนมต่าง ๆ ออกขาย เช่น ร้านลิตเติ้ลโฮมเบเกอรี่ ธุรกิจขนมอบเริ่มจัดว่าเป็นธุรกิจได้เมื่อสมัยสงครามเวียตนาม ประมาณ 30 กว่าปีมาแล้ว
            ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่เป็นที่พำนักของทหารอเมริกันระยะนี้กิจการขนมอบเริ่มขยายตัวมากขึ้น เนื่องจากความต้องการอาหารประเภทนี้สูง จนถึงกับมีผู้คิดตั้งโรงโม่แป้งสาลีขึ้นในประเทศไทย คือ บริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ ได้ผลิตแป้งสาลีเพื่อใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ขนมอบ และต่อมาได้มีโรงโม่แป้งสาลี เพิ่มขึ้นอีก 23 แห่ง ได้แก่บริษัท สยามฟลาวมิลล์ บริษัทแหลมทองสหการ แต่ละโรงโม่ก็ผลิตแป้งสาลียี่ห้อต่าง ๆ ออกจำหน่าย พร้อมกับมีการสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า จัดการฝึกอบรมแนะนำลูกค้าผู้ใช้แป้งสาลีและผู้ประกอบกิจการขนมอบ ซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อให้สามารถนำแป้งไปใช้ทำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรธานและมีความถูกต้อง นับว่าเป็นประโยขน์ต่อผู้ใช้แป้งสาลีเป็นอย่างยิ่ง เมื่อสงครามเวียตนามสิ้นสุดลง ธุรกิจขนมอบก็ยังดำเนินต่อไป และกลับขยายตัวเพิ่มมากขึ้น คนไทยเริ่มบริโภค ขนมปัง ขนมเค้ก คุกกี้ พาย พัฟ ฯลฯ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ขนมอบมากขึ้น นักธุรกิจหลายรายได้เริ่มมองเห็นลู่ทางในการลงทุนทำธุรกิจขนมอบนี้
             เนื่องจากเห็นว่าผลิตภัณฑ์ขนมอบได้เข้ามามีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของคนไทยมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานต่าง ๆ เช่น วิทยาลัยสารพัดช่าง วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงเรียนของเอกชนที่เปิดสอนด้านขนมอบ เป็นต้น ได้ช่วยกันเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับขนมอบมากขึ้น พร้อมกับมีตำราการฝึกปฏิบัติทำขนมอบ มีประชาชนให้ความสนใจมาฝึกอบรมรับความรู้เพื่อไปประกอบเป็นอาชีพ หรือทำบริโภคเองภายในครอบครัว


   
   
   
  ขนมปัง
       เป็นขนมอบชนิดหนึ่ง ที่ได้จากการใช้ยีสต์ โดยมีส่วนผสม
  หลัก คือ แป้งสาลี ยีสต์ เกลือ น้ำ และส่วนผสมอื่น ๆ เช่น ไข่
  น้ำตาลนม เนย ผลไม้ ฯลฯ  เป็นส่วนผสมที่เกิดจากการนวด
  ผสมรวมกัน ทำให้เกิดขนมปังชนิดต่าง ๆ มากมาย
      
  ขนมเปี๊ยะ
       เป็นขนมอบอีกชนิดหนึ่ง ที่กำลังเป็นที่นิยมในท้องตลาด
  บ้านเรา จะเห็นได้จากร้านขนมทั่วไป   ที่มีขนมปัง โดนัท
  พายเค้ก คุกกี้ เดี๋ยวนี้ยังมีขนมเปี๊ยะวางขายควบคู่กันไป
  เมื่อ 10 กว่าปีที่แล้วมาขนมเปี๊ยะชนิดต่าง ๆ ยังไม่เป็นที่แพร่
  หลายนัก
   


   
  cookies คุกกี้
       เป็นขนมอบชนิดหนึ่ง  ที่มีลักษณะกรอบร่วนเป็นชิ้นเล็ก ๆ
  ขนาดพอคำหรือหยิบกัดได้สะดวก  มีรสหวานไม่จัดนัก บาง
  ชนิดใช้พิมพ์ตัดเป็นรูปต่าง ๆ    และตกแต่งด้วยน้ำตาลอย่าง
  สวยงาม บางชนิดมีรูปร่างรสชาติ แตกต่างกัน
   


    เค้ก
       เป็นขนมที่มีกระบวนการทำให้สุกโดยการอบ  เป็นขนมที่
  นิยมบริโภคกันทุกกลุ่มชน       เค้กมีหลายประเภท      และมี
  คุณสมบัติต่าง ๆ กัน  ซึ่งขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของส่วนผสม
  คือ แป้งสาลี ผงฟู เกลือ ไขมัน น้ำตาล ไข่ นม และกลิ่นรส
   


    ครีมพัฟและเอแคล
       เป็นผลิตภัณฑ์จากขนมอบอีกชนิดหนึ่ง ที่นิยมทำขายและ
  นำมาบริโภค     ครีมพัฟ   หรือเอแคล   เป็นขนมที่มีลักษณะ
  คล้ายคลึงกัน  เพียงแต่ต่างกันที่รูปร่างเท่านั้น  ครีมพัฟจะมี
  รูปร่างค่อนไปทางยาว ส่วนเอแคลจะหยอดเป็นก้อนเล็ก ๆ
   


      แซนด์วิช
       เป็นอาหารว่างที่รับประทานกับน้ำชา    กาแฟ   หรือนำ
  ติดตัวไปรับประทานในโอกาศพิเศษ  เช่น  การปิกนิค หรือ
  เป็นอาหารเช้าสำหรับครอบครัวและบุคคลต่าง ๆ    ที่ไม่มี
  เวลาประกอบอาหาร    เพราะต้องเร่งรีบต่อการเดินทางไป
  ทำงาน
   


    เดนนิชเพสตรี้
       เป็นขนมอบที่มีลักษณะกึ่งขนมปังหวานกับพัฟเพสตรี้  มี
  ชั้นของไขมันพับอยู่ระหว่างเนื้อขนมปัง     เป็นชิ้นของเกล็ด
  แผ่นคล้ายพัฟเพสตรี้    แต่เนื้ออ่อนนุ่ม    น่ารับประทานแบบ
  ขนมปังหวาน

   


    โดนัท
       เป็นขนมที่มีลักษณะเป็นวงกลม   มีรูตรงกลาง     แต่บาง
  ลักษณะวงกลมเล็กขนาดพอคำ   มีทั้งที่มีไส้และไม่มีไส้   ขึ้น
  อยู่กับชนิดของโดนัทนั้น ๆ    มีส่วนผสมที่สำคัญคือแป้งสาลี
  น้ำตาล ไข่ ไขมัน ซึ่งอาจมันเนย หรือไขมันจากพืช
   


    พัฟเพสตรี้
       คือขนมอบชนิดหนึ่ง      ที่เกิดจากชิ้นของแป้งและไขมัน
  บาง ๆ สลับกันหลาย ๆ ชิ้น    เมื่อเข้าอบแล้วจะได้ขนมที่เบา
  กรอบและขึ้นเป็นชั้น   พัฟเพสตรี้เป็นแป้งผสมที่มีส่วนผสม
  หลักคือ แป้งสาลี ไขมัน และน้ำ
   


    พาย
       เป็นขนมอบชนิดหนึ่งที่ไม่ขึ้นฟู  ลักษณะสีน้ำตาลอ่อนนุ่ม
  และร่วน ประกอบด้วยเปลือก  และไส้ทำมาจากแป้งสาลีและ
  ไขมันพวกเนยสด   หรือมาการีน    อัตราส่วนของส่วนผสม
  ระหว่างแป้งสาลี ไขมัน
   


   
       


อาหารไทย (Thai Food) ขนมไทย (Thai Dessert) ขนมไทยโบราณ (Treditional Thai Dessert) ขนมอบ (Bakery) อาหารนานาชาติ (International Cuisine) อาหารว่าง (Snacks)


เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำขนมอบ วัตถุดิบที่ใช้ในการทำขนมอบ แนะแนวในการประกอบธุรกิจฯ ถาม-ตอบปัญหาขนมอบ