ถั่วอัลมอนด์ จะกินได้เมื่อสุกแล้วเท่านั้นถั่วอัลมอนด์ จะกินได้เมื่อสุกแล้วเท่านั้น ถั่วอัลมอนด์ดิบนั้นจะมีพิษของไซยาไนด์อยู่มากอาจทำให้เสียชีวิตได้ เพราะฉนั้น ถั่วอัลมอนด์ จะกินได้เมื่อสุกแล้วเท่านั้น

ข้อมูลจาก : สำรวจโลก | 5,484 views