แม่ไก่ออกไข่ 277 ฟองต่อปีแม่ไก่ออกไข่ 277 ฟองต่อปี โดยเฉลี่ยแล้วแม่ไก่ 1 ตัวสามารถออกไข่ได้ 227 ฟอง ใน 1 ปี

ข้อมูลจาก : สำรวจโลก | 3,510 views