ไม่ควรทานมันสำปะหลังทั้งเปลือกไม่ควรทานมันสำปะหลังทั้งเปลือก เพราะที่เปลือกของมันสำปะหลัง จะมีสารไซยาไนด์ทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียน ปวดท้อง และริมฝีปากเขียว จึงไม่ควรทานมันสำปะหลังทั้งเปลือก

ข้อมูลจาก : สำรวจโลก | 3,587 views