หุงข้าวอร่างไรให้เก็บได้นานหุงข้าวอร่างไรให้เก็บได้นาน การหุงข้าวเพื่อให้เก็บไว้ได้นาน โดยมีเคล้ดลับง่ายๆ คือการเติมน้ำส้มสายชูกลั่น ด้วยสัดส่วนข้าว 3 กระป๋อง ใส่น้ำส้มสายชู 1 ช้อนชา (ปรับสัดส่วนตามเหมาะสม) เก็บได้นาน 4-5 วัน ด้วยเหตุผล เพราะน้ำส้มเป็นกรด ทำให้สภาวะไม่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์

ข้อมูลจาก : สำรวจโลก | 4,224 views