ว่านหางจระเข้ว่านหางจระเข้ ว่านหางจระเข้มีมากกว่า 300 ชนิด แต่มีไม่กี่ชนิดที่สามารถรักษาโรคได้ เช่น ว่านหางจระเข้ชนิดเขียว ว่านหางไบรา และว่านหางแหลมกู๊ดโฮป จึงจัดว่าเป็นพืชที่มีประโยชน์มาก อยู่ในกลุ่มตะบองเพชรเขตร้อน ส่วนประโยชน์ของเจ้าว่านห่างจระเข้จะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลย แก้ปวดศีรษะ แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ผิวไหม้เพราะถูกแดดเผา แผลจากของมีคมและแผลอื่นๆ

ข้อมูลจาก : admin | 4,605 views